Kurzy

- SKUPINOVÉ KURZY 2024   se vypisují průběžně, dle volné kapacity centra.                            

- INDIVIDUÁLNÍ POBYTY  najdete níže pod skupinovými kurzy označené od č.1 - č.6 Vypisují se na dobu určitou od 3 dnů do 5 dnů. Klient si volí den nástupu sám.

- SPECIÁL POBYTY AŠRÁM vypsané na 7 dní, 21 dní a 42 dní jsou popsány také níže. Klient si sám volí den nástupu.


Aktuální nabídka na 

19. 4. - 21. 4. 2024 pátek / neděle 

název kurzu "Skutečně znáte sílu svých smyslů?"  Kurz praktických ukázek a procvičování mentálních schopností. Nabízím vám možnost naučit se pracovat s myslí skrze Intenzivní práci se sebou.  Dobrovolnou sekcí nám bude vědomé přítomno v prožitku jógy, dechu, aktivní meditace, vipassana meditace, ale i reflexních bodů chodidel  - návod na  propojování všech pěti základních smyslů do svého středu - rovnání  pravé a levé hemisféry s okamžitým efektem poznatelným na těle i psychice je to, co tento relaxační pobyt zahrnuje a k čemu se máte možnost prožít. Každá lekce je unikátní zážitek a posun, kterého dosáhnete pomocí schopností odevzdat se přítomnému okamžiku skrze návody, které si vysvětlíme a budeme praktikovat. Společné ásany pomohou ukázat, co přináší a co pomáhají zpracovat. Bez jakéhokoliv rozumového zasahování skrze svou přirozenost si dovolíte číst ve své vlastní knize a vnímat své nové poznání, kdy se čas jakoby zastaví ku prospěchu klidu.  Poznání se mění v pochopení a pochopení se mění k osvobození..  Více o nás v sekci videa - nebo konkrétněji  "Video průvodce - Jogajo.cz"  - "Joga chodidel " - "Pozvánka" - "Rezervace" cena 3900,-


Nový termín pro skupiny ještě není vypsán. 

název kurzu "Poznej sebe / svůj talent, sílu realizace". Velice výživný program, kdy nabízíme cestu k hlubšímu sebepoznání. Ve světě, kde soutěžení a egoismus často převládají, je čas obrátit se dovnitř a objevit svou pravou podstatu. Naše kurzy jsou navrženy tak, abyste se naučili milovat sebe samé jako celek i přes to, že nám naše mysl říká opak. Přestaňte se srovnávat i přes to, že nás do toho nutí společnost a začněte se věnovat tomu, na co máte talent. Nabízíme vám tím možnost vnímat a transformovat vnitřního soudce i diktátora tak, abyste mohli uvést do života změny bez vnějšího nátlaku a objevit svobodu vaší duše s naší plnou podporou. Upoutávka v sekci video "Filosofie našich kurzů - Jogajo.cz".- "Rezervace"


Nový termín pro skupiny ještě není vypsán 

název kurzu "Teď a tady / kdo si hraje, je šťastný". Přijměte pozvání na uvolňující program cestou transformace a harmonizace, kde si společně zahrajeme a naučíme se vnímat lehkost přítomného okamžiku. Ukážeme, jak si přes reflexní body uvolnit napětí a dostat se do harmonizace a jaký to má dosah v kvantovém poli. Ukážeme si sílu úsměvu a jak ho praktikovat ke svému uzdravení. Ukážeme si, jak proces konfrontace těla a mysli odhalí cesty k uvolnění a hravému vnímání světa. Ukážeme si sílu jógy a jak k ní přistupovat, aby nám dala nejen protažení těla, ale i mysli směrem, který právě potřebujeme. Naše setkání je určeno pro ty, kteří jsou připraveni krokem vpřed vstoupit do svého i kolektivního vědomí. Vydat se za hranice běžných slov k obohacení sebe sama. Videa - "Cesta k tichu nitra - Jogajo.cz" - "Rezervace"  

 

Nový termín pro skupiny ještě není vypsán

název kurzu "Poznej své pravé já s Osho meditacemi" Hledáte cestu k opravdové radosti a smíchu? Připojte se k nám na zážitkové dny, kde se znovu setkáte se svým vnitřním dítětem a objevíte skutečné já. Prožijete intenzivní okamžiky poznání, které vám umožní odhodit masky, jež již neodpovídají tomu, kým opravdu jste. Využijeme originální techniky od Osho i řadu jiných metod pro podporu vašich vnitřních procesů. Smích, slzy, radost i lehkost jógy budou našimi společníky na této cestě k sobě. Každý účastník odchází obohacen o hluboké porozumění sobě samému i svému okolí.. Odkaz v sekci videa - "Filosofie našich kurzů - Jogajo.cz" - "Rezervace"

Všechny upoutávky v sekci "Videa" a na "Youtube".


Aktuálně po celý rok probíhá individuální 

- SPECIÁLNÍ POBYTY AŠRÁM 7 dní, 21 dní, 42 dní 

Tyto pobyty jsou u nás celoročně nepřetržitě provozovány dle principů Indických Ašrámů. Klient si sám volí časovou osu a termín.  Nabízíme možnost být se sebou v poznání, které volá ty, kteří vnímají už odžité a ví, že to nové je tu.... Z vlastní zkušenosti vím, že je to zvláštní vedení, které mě doprovází už několik let a motivuje provozovat zde v Čechách pro ty, kteří to volá také.

Je to obrovské osvobození v procesu, kdy se propojují všechny základní lidské smysly do přítomna. Je úžasné s jakými lidmi se zde potkáváme při vstupu, čím vším prochází a jací odchází. Děkujeme - Namasté.

POBYTY NA 7 DNÍ, 21 DNÍ A 42 DNÍ ÚČTUJEME  1200-,  na den, včetně jídla i našich programů. V ceně není zahrnuta možnost konzultace se Silvií skrze její schopnosti. V případě vaší potřeby, lze domluvit dle aktuálnosti, konzultační hodina 1450,-


- INDIVIDUÁLNÍ POBYTOVÉ KRÁTKODOBÉ 3 AŽ 5 DNŮ probíhají nepřetržitě, nástup dle možnosti klientů. Seznam těchto krátkodobých pobytových kurzů je níže označen a popsán od č. 1 po č. 6. a mají svůj konkrétní záměr, dle svého názvu a popisu, včetně ceny.  (1.)

OSOBNÍ NAPOJENÍ V CELISTVOSTI

Individuální zážitkový kurz

Termín a délku pobytu si u tohoto kurzu klient volí sám, dle svých potřeb a možností.


Nejprve proběhne telefonická konzultace na základě, které sestavíme spolu s vámi plán, přes který nastartujeme vaše schopnosti uvolnit se a dostaneme vás na začátek cesty k vašemu vnitřnímu pochopení. Řídíme se intuicí a prolínáme všechny techniky z vypsaných kurzů a nejen z nich.

Harmonizace pravé a levé hemisféry pomocí jogových technik, masážní techniky reflexních bodů, muzikoterapií a doprovodné relaxační programy, jako například sauna, bazén, otužování a jiné. Účastnit se mohou i klienti pohybově znevýhodněni.  Provedeme vás cestou k vnitřnímu psychosomatickému i fyzickému procesu. Velkým pomocníkem nám bude  detox od vlivu dnešní uspěchané doby, kdy máme pocit, že na nic není čas a život nám utíká mezi prsty.

  My vám  neukazujeme, jak tomu čelit jenom rozumem, ale nabÍdneme vám pohled, jak se vše uvnitř vás, dá zpracovat  pomocí něčeho, co lze těžko vyjádřit slovy. 


ubytování a strava v ceně

 2500,- /den

napojení přes Silvii je nezbytnou podmínkou a o to více je tento kurz vyživující. Odhadnout počet potřebných hodin na konzultace s ní nelze předem určit, což sami poznáte v přítomnu, kdy začnete hned vnímat tu výživnost. Lze snad jen odhadnout z jiných zkušeností, ale toto se vždy individuálně konzultuje každý den tak, že klient má vše pod kontrolou. V průměru cca 4h denně, pakliže vás limitují peníze, je potřeba zvážit, zda se dokážete opravdu uvolnit a nasát vše, co zde je nabízeno a nebo zvolit lehčí   program, který tu máme k dispozici.

cena 1450,-/hod

info.

603 814 153 Pavel

733 707 272 Silvie

(2.)

KDO VLASTNĚ JSEM JÁ? NAUČ SE SPRÁVNĚ VNÍMAT SÁM SEBE.  

Individuální zážitkový kurz


Otázka, kterou si čas od času položí každý, kdo prochází fází probouzení. Dostat uspokojivou trvalou odpověď  z úrovně rozumu je silně pomíjející. Zodpovězení této otázky máme každý uvnitř sebe. Odpovědět nám může dát jen naše vlastní já. Tak zkusme tedy nahlédnout pod pokličku. 

  Nebyli jsme učeni se milovat jako celek, ale jako jednotlivci přes výhry nad sebou i ostatními a tím se v nás odžíval egoizmus velice dobře zapouzdřen do rozumového pozlátka - nejlepší vyhrává a ostatní se snažte ať  jste také nejlepší. Začalo to na škole, kde pětka je důvod k souzení nedokonalosti a ne k možnosti hledat, na co máme talent. Samotné srovnávání nás odpojilo. Jsme  honící se za pocity uspokojení v nesmyslných nárocích na nás samotné.  Dnes jsme psanci, kdy poplatky ze vše z nás činí otroky. Těmito kurzy nabízíme nám všem se měnit. Vnímat vnitřního soudce i diktátora a tím rozsah svých možnosti měnit bez nátlaku. Měnit svou vibraci a tím dát prostor k novému. 

- Skupinové kurzy se mohou lišit cenou i délkou od individuálních.

- Cena kurzy individuálního na tři dny / dvě noci

10 000 CZK

ubytování a strava v ceně, lidem z velké dálky nabízíme přespání o jednu noc déle.  

dobrovolná možnost na požádání konzultace z napojení skrze schopnosti Silvie za 1 450,-/hod 

info. 

Pavel 603 814 153

Silvie 733 707 272

(3.)

HATHA JÓGA - MOUDROST POZNÁNÍ

Individuální zážitkový kurz

                                                                

Pro individuální pobyty nerozlišujeme víkendy ani všední dny. Nástup možný kterýkoliv den. Program sestavíme dle možností, schopností  a časového plánu klienta.

Jóga není tělocvik, je to jeden ze způsob, jak se prožívat a poznávat. Je to způsob vnímání svého těla a jeho procesů. Je to druh komunikace. Vždy jsem fascinován, jak něco neurčitého mě provází a vede. Tudíž každá lekce je originální. Posun každého z nás je tak silný, jak moc se dokážeme uvolnit do přítomna. Lze dobře vnímat, co každá "ásana" vytahuje. Co nám přináší a co zpracovává. Volným programem mohou být očistné techniky. Představíme, popíšeme a  budete-li chtít, tak i zkusíme. Relaxovat volně u ohně a vnímat svou přítomnost je tu samozřejmostí v každé roční době. Více v sekci "techniky"


        - Skupinové kurzy se mohou lišit cenou i délkou od individuálních

 - Cena individuálního joga pobytu 2 500,- /den ubytování a strava v ceně, klient si sám volí počet dnů.  

Doplňkový program - Možnost osobní konzultace k vámi danému tématu z napojení skrze schopnosti Silvie,

 cena 1 450,-/hod 

info. 

Pavel 603 814 153

Silvie 733 707 272

(4.)

BEZSTAROSTNÉ DÍTĚ, NÁVRAT K SOBĚ / OSHO MEDITACE

Individuální zážitkový kurz

 

Zážitkové dny plné radosti a smíchu. Znovu nalezením našeho malého já a propojením  s tím, kdo  jsme.  Silné poznání, které nás obohatí a pomáhá k odhození masek, které s námi už nesouzní. 

Použijeme některé originální  Osho techniky a mnoho dalších, které nám budou podporou pro vnitřní procesy.

Příjemným společníkem je smích, ale i slzičky  radosti, nebo hravost jogy. Každý vždy odejde s novým poznáním sebe sama, jak k sobě, tak ostatním, tak i okolí.


- Skupinové kurzy se mohou lišit cenou i délkou od individuálních

- Cena kurzu individuálního na tři dny / dvě noci

 10 000 CZK

ubytování a strava v ceně, zájemcům z velké dálky nabízíme ubytování o jednu noc déle. 

Možnost konzultačního napojení a odpovědí skrze schopnosti Silvie, které otvírá nové perspektivy                za cenu 1 450,-/hod Konzultace je dobrovolná dle chuti a možností každého jednotlivce

info. 

Pavel 603 814 153

Silvie 733 707 27

(5.)

TEĎ A TADY / KDO SI HRAJE JE SPOKOJENÝ

Individuální kurz


Kdo si hraje, nezlobí a i my si tu budeme hrát. Dovolíme si být znovu uvolněný. Minulost svazuje, budoucnost zavazuje. Díky procesům  konfrontace našeho těla a mysli, získáme možnost vnímat přítomnost v lehkosti a hravosti..

 To je transformační harmonizační cesta, kterou vás provedeme.  Je to krásné setkání připravených lidí. Můžete teď  při čtení v sobě zapochybovat, zda právě vy jste ti vyvoleni, to je v pořádku. Vykročit je někdy těžké. Jakmile se rozhodnete, proces uvolnění je v pohybu a kolektivní vědomí je nám nápomocno svolat ty, kteří tu mají být a jsou připraveni. Cesta za hranici slov je spuštěna.


- Skupinové kurzy se mohou lišit cenou i délkou od individuálních.  

- Cena kurzu individuálního na pět dní / čtyři noci

12 000 CZK

  v ceně ubytování, strava, sauna 


Možnost dobrovolných konzultací k vlastním tématům skrze schopnosti Silvie, které mohou otevřít nové perspektivy. Cena 1 450,-/hod Počet konzultačních hodin je odvozen od možnosti a potřeby klienta.


info.

Silvie 733 707 272

Pavel 603 814 153

(6.)

REFLEXNÍ MASÁŽ CHODIDEL / SÍLA ÚSMĚVŮ

Individuální  zážitkový kurz


Pochopit rytmus svého těla a chodidel je výzva, jak se naladit a dopřát si zklidnění s výživou. Objevování jednoduchosti k sobě je něco, co jsme dávno zapomněli. Uspěchanost v tomto případě efektivitu této techniky silně potlačuje a proto ukazuji můj přístup. Dnes většinou volíme cestu k druhému a rádi si zaplatíme za zprostředkování, ale vůbec nám nedochází, že na rytmus těla se masér málo kdy stihne naladit za předem určený čas. Vše si zde budeme ukazovat a výsledkem bude v celku jednoduché řešení. Toto vás bude doprovázet, k sobě, či v přítomnosti již zmíněných masáží ve vašem okolí. Kdo si hraje, nezlobí a kdo se usmívá se léčí. Velice důležitý propojovací článek reflexní masáže a úsměvu. Nemá smysl se smát v přetvářce, to je třeba nejdříve uvolnit a pak teprve úsměv, který přichází se odráží i do budoucnosti v podobě spokojenosti. Je třeba se umět naučit vnitřně smát a stojí to, za to. Věřte mi, i já mám za sebou své a vše, co zde předávám mám ze své zkušenosti.

 Klasické kurzy reflexních terapií neděláme. Málo kdo je schopen si zapamatovat postupy a všechna místa se schopností  diagnostiky tak, jak ji kdysi navrhnul p. Janči. Reflexku znám více než patnáct let. Došel jsem k jednoduchosti a efektivitě tak, aby bavila mě i klienty a člověk dopřál úlevě sobě i popřípadě druhému. Doprovodné programy v podobě jógy a relaxace u ohně jsou samozřejmostí i včetně otužování, či koupání dle vlastní volby. Motivační video Joga chodidel.

- Skupinové kurzy se mohou lišit cenou i délkou od individuálních.

 - Cena kurzu individuálního na tři dny / dvě noci

5 500,- CZK

v ceně ubytování, strava, sauna 

Možnost dobrovolných konzultací  k vlastním tématům skrze schopnosti Silvie, které mohou otevřít nové perspektivy při ceně 1 450,-/hod Počet konzultačních hodin je odvozen od možnosti a potřeby klienta.


info.

Silvie 733 707 272

Pavel 603 814 153

© 2019 Jogajo. Všechna tráva vysazena.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!