OSOBNÍ PRÁCE V NAPOJENÍ                NA KLIENTA                 lektoři Silvie a Pavel

Někdy nastane chvíle, kdy si nevíte rady s problémem psychickým, fyzickým i zdravotním. Takový problém je odrazem chování, které jste udělali. Pokud s tím chcete něco udělat, pochopit, tak přesně v tuto chvíli jsme tu pro Vás s touto praxi. Během vnímání v naší přítomnosti dojde k navození stavu, kdy přecházíte na jiný druh bytí, kdy pochopíte, proč se Vám to či ono děje a přestanete se držet starého odžitého nefunkčního vzorce.

Principem této jedinečné techniky je vyhledávání a pochopení příčin toho, co se v životě stalo a dále se opakovaně děje. Dochází, a to nejen díky propojení jógových pozic a schopností vidění i cítění obou lektorů k uvědomění si života,  v naprosto jiných rozměrech. Rozměrech, které jsou naším rozumem jen těžko pochopitelné. Pomocí hry, vysvětlování, ukazování a pomocí vyšší moci dochází k nalezení prvotních příčin vzniku problémů a následně k jejich pochopení jak ve fyzické, tak i psychické rovině. S těmito poznatky dále vedeme klienta jako jeho průvodci tak dlouho, dokud nedojde k porozumění jím samým tak, aby byl následně schopen reálné změny. Současně dochází k uvolnění na jemnohmotné úrovni, tzn. k uvolnění psychického stavu, a tím i ke klientově celkové úlevě. Každé setkání je tak jedinečné, jako je každý člověk sám o sobě.

V této technice není na prvním místě cvičení pozic (asán), přesto jsme s ohledem na váš stav schopni téměř již při první pozici navnímat váš problém a ihned začít rozmotávat klubíčko potíží, které vás dovedlo až k nám.

Klient s námi stráví cca tři až čtyři hodiny a neslibujeme jen příjemné zážitky, protože pohled do sebe často vede k prožitkům těžkým.... Je na každém jedinci, zda se chce posunout dále, nebo zda chce chodit okolo. Ale když už u nás vezme za kliku, jsme připraveni mu tuto cestu ukázat a jít ji společně s ním.

Okruh témat je velice široký a individuální: od vztahů k sobě samému, k partnerovi, k dětem, k rodičům i dalším předkům, k úmrtí nám blízkých osob. Není vzácností, že se často ukazují vazby i na zesnulé či na rodové linie.

Velké téma je zdraví. Jsme přesvědčeni, že velký základ nemocí vzniká na jemnohmotné úrovni, tj. na základě chování, zloby, soudu.....

Často se setkáváme i se závislostmi všeho druhu.

Mnoho lidí je nespokojeno v zaměstnání, nemají sílu udělat změnu a dokonce ani neví, co dělat. Vnímají svou nerozhodnost. Velice důležité jsou mezilidské vztahy, stává se, že člověk si skutečně neví rady, jak se v různých situacích chovat, cítí se oslabený a bezmocný. Vnímání mysli, jak si jede svůj program a absolutně nás ovládá a dřží v roli otroka. Tudíž stav neschopnosti se uvolnit do přítomna a klidu je téměř na nule.

Je třeba zde se vší vážností zdůraznit, že klient si sem nejde koupit zázrak. Platíte nás za naší přítomnost k výše popsanému. Bez aktivního přístupu pozorností k sobě, se vaše realita nezmění. Zázrak se nedá koupit, ten je dopřán dle vlastní úrovně vnímání. Pak jste schopni na dennodením vnímání situací se rychle měnit, nehledat odpovědi v nekonečné minulosti a nebýt otrokem chtíčů nezdravé budoucnosti. 


"Namasté"


Cena: 1450,- až 1950,- / hod. Dobu trvání nelze předem odhadnout. Cena se odvíjí od náročnosti a hloubky procesů.
ZPĚT

© 2019 Jogajo. Všechna tráva vysazena.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!